Over ons

Om te beginnen willen we heel kernachtig zeggen waar het op onze protestants-christelijke school om draait. Wij werken aan een fijne sfeer in de klassen en de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. Daarbij speelt u als ouder een belangrijke, stimulerende rol.

Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat

IMG_0192De Burcht is een protestants christelijke basisschool. We leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Jezus is onze inspiratiebron. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. De sfeer in de school is veilig en vertrouwd. Kinderen gaan met plezier naar school. Elk kind komt tot zijn recht. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. En als het dan toch eens een keer de kop op steekt grijpen we direct in. Ook vertellen we de kinderen steeds weer dat er regels gelden op school. Orde en regelmaat zorgen er voor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. Natuurlijk wordt er wel eens een kind gestraft. Maar we steken veel meer energie in het belonen van goed gedrag.

Basisschool De Burcht is zo’n 90 jaar geleden ontstaan.

We werken vanuit de volgende uitgangspunten:

  • De kinderen gaan met plezier naar school en leren veel (“prestatie” is geen vies woord).
  • De leerkrachten werken hard en met plezier.duyfrak1
  • Er is veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn.
  • De school richt zich op de toekomst: nieuwe media moeten een rol gaan spelen in het lesprogramma.
  • Er is veel contact met de ouders

IMG_0198Sinds januari 2015 hebben we twee schoolgebouwen. De groepen 1 tot en met 5 zijn gehuisvest in het oude gebouw aan de Broekweg met daarbij 3 nieuwe lokalen bovenop gebouwd. De groepen 6, 7 en 8 zijn gehuisvest in het nieuwe gebouw aan de Luit Katlaan 11, 2235 SN, Valkenburg zh. Voor meer informatie over deze locatie klik hier!