Met een stevige basis de toekomst in

Christelijke Basisschool De Burcht

Basisschool met 2 locaties: locatie Broekweg & locatie Duyfrak

Met een stevige basis de wereld in

Binnen de veilige muren van onze school kun je jezelf ontwikkelen tot de unieke persoon die jij bent. Op onze school mag je ontdekken, experimenteren, fouten maken en steeds opnieuw beginnen. Je wordt gestimuleerd door de positieve blik waarmee we naar jou en jouw talenten kijken. Wat ons daarin drijft is de onvoorwaardelijke liefde van God. Hij heeft ons gemaakt als unieke mensen, die elkaar nodig hebben. Zo ontdek je wat belangrijk is als je de wereld in gaat: dat jij tot je recht komt én dat je de mensen om je heen tot hun recht laat komen. Je kunt open en positief de wereld in.

Inspectierapport 2022: GOED

CBS De Burcht is door de onderwijsinspectie beoordeeld met een GOED. Deze hoge score wordt niet vaak uitgedeeld maar de onderwijsinspectie is van mening dat De Burcht de komende 4 jaar het predicaat GOED verdient. 

‘De CBS De Burcht is niet alleen een school die hoge, ambitieuze doelen nastreeft maar deze ook waarmaakt. Dit komt omdat de school haar leerlingen goed kent en weet wat zij  met hen kan en wil bereiken. Er is sprake van een goed georganiseerde en geleide school en een gedreven en bevlogen team van leraren die professioneel met elkaar samenwerken.’ (Inspectierapport 2022)

Defitief inspectierapport oktober 2022

Dicht bij huis

Woon je in ‘het dorp’ of in ’t Duyfrak, CBS de Burcht is altijd dichtbij. We hebben gekozen voor twee locaties, want dichtbij huis naar school kunnen is belangrijk. De locatie in het dorp, op de Broekweg, staat hoog op de lijst om gerenoveerd te worden. Misschien wordt het zelfs een heel nieuw gebouw. Zo zijn over een aantal jaren allebei de scholen in een modern en nieuw gebouw gehuisvest. We denken mee hoe we dat zo duurzaam mogelijk kunnen doen. In ’t Duyfrak hebben we een mooi nieuw pand binnen de Brede School.

 

 

Christelijke identiteit en veilige sfeer

Goed onderwijs betekent voor CBS De Burcht geïnspireerd onderwijs, waarbij kinderen met plezier naar school gaan en zich in hun eigenheid ontwikkelen tot jonge mensen die positief en open in het leven staan. Wij laten ons daarbij leiden door de liefde van God voor mensen. Die liefde inspireert ons en die liefde delen we met onze leerlingen. Met het evangelie als leidraad kijken we positief naar onze kinderen en hun talenten. We bieden hen een veilige omgeving waarin zij samen mogen groeien, ontdekken, experimenteren, fouten maken en altijd opnieuw mogen beginnen.

Een vertrouwde en moderne school

Basisschool De Burcht is  al generaties lang de vertrouwde dorpsschool van Valkenburg, en tegelijkertijd bekend om het gebruik van moderne onderwijsmethoden.

We werken vanuit de volgende uitgangspunten:

•         De kinderen gaan met plezier naar school en leren veel

•         De leerkrachten werken hard en met plezier

•         Er is veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn

•         De school richt zich op de toekomst: nieuwe media, zoals tablets en digitale schoolborden spelen een grote rol in het lesprogramma

•         Er is veel contact met de ouders

Er werken ongeveer 40 personeelsleden op De Burcht, parttimers en fulltimers. Sommigen zijn bekwaam in het werken met kleuters, anderen in de omgang met oudere kinderen. Weer anderen zijn allround. Sommige leerkrachten hebben zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld als remedial teacher of rekenspecialist. Er zijn ook twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs zodat alle groepen 1-8 twee keer per week gymnastiek onderwijs krijgen. Daarnaast zijn twee huishoudelijk medewerksters aan de school verbonden, werken er in school een overblijfcoördinatrice en een conciërge.

Onze kinderen gaan naar school op de Broekweg en in ’t Duyfrak. Zo is de school altijd dichtbij huis. De komende jaren investeren we verder om in beide locaties een volledige leergang (groep 1-8) te realiseren.

Team CBS De Burcht 2023-2024