Broekweg

Kinderen vanuit Valkenburg en omstreken kunnen naar CBS De Burcht op twee locaties:

Broekweg 32 Valkenburg in het dorpscentrum      Luit Katlaan 11 Valkenburg in ’t Duyfrak

Sinds januari 2015 is kunnen leerlingen ook naar de locatie in de nieuwe wijk ’t Duyfrak. We zijn daar destijds gestart met de hoogste groepen. Inmiddels is de wijk doorgegroeid en ontstaat er vraag voor een volledige leergang in ’t Duyfrak. Deze vraag speelt ook op locatie Broekweg. In 2018 is de keuze gemaakt in te zetten op volledige leergangen (groep 1-8) op beide locaties. Dit zal in een aantal jaar door natuurlijke doorstroom gerealiseerd worden. Momenteel krijgen op de Broekweg krijgen de groepen 1 tot en met 7 onderwijs. 

CBS De Burcht is een gemiddeld grote school met 400 leerlingen. We hebben elke klas dubbel en drie groepen 3. Dit zorgt ervoor dat er veel overleg mogelijk is tussen leerkrachten die dezelfde lesstof behandelen. De samenwerking onderling is heel goed en ook een kracht. Door samen naar de lesstof en de leerlingen te kijken blijven we ons continu verbeteren in ons onderwijs. 

De Burcht staat bekend om de veilige, rustige en gemoedelijke sfeer wat als bijkomend voordeel heeft dat de resultaten goed zijn.

 

Schooltijden:

  Ochtend Middag
Maandag 8.45 – 12.15 13.30 – 15.30
Dinsdag 8.45 – 12.15 13.30 – 15.30
Woensdag 8.45 – 12.30  
Donderdag 8.45 – 12.15 13.30 – 15.30
Vrijdag 8.45 – 12.15 13.30 – 15.30

Groep 1 t/m 4 is vrijdagmiddag vrij

 

Kleuterplein Broekweg: