Broekweg

Kinderen vanuit Valkenburg en omstreken kunnen naar CBS De Burcht op twee locaties:

Broekweg 32 Valkenburg in het dorpscentrum      Luit Katlaan 11 Valkenburg in ’t Duyfrak

Sinds januari 2015 kunnen leerlingen ook naar de locatie in de nieuwe wijk ’t Duyfrak. We zijn daar gestart met de oudste groepen. Inmiddels is de wijk doorgegroeid en ontstaat er vraag voor een volledige leergang in ’t Duyfrak.

Vanaf september 2019 beginnen we in ’t Duyfrak met de jongste groepen 0, 1 en 2. In schooljaar 2020-2021 huisvesten we hier ook groepen 0, 1, 2 en 3. Ook de groepen 7 en 8 zijn nog op ’t Duyfrak. Op de Broekweg krijgen de groepen 0 tot en met 7 onderwijs. Uiteindelijk zullen er twee volledige leergangen op beide locaties zijn.