Brede school Valkenburg (ZH) CBS De Burcht

Sinds januari 2015 is kunnen leerlingen ook naar de locatie in de nieuwe wijk ’t Duyfrak. We zijn daar destijds gestart met de hoogste groepen. Inmiddels is de wijk doorgegroeid en ontstaat er vraag voor een volledige leergang in ’t Duyfrak. Deze vraag speelt ook op locatie Broekweg. In 2018 is de keuze gemaakt in te zetten op volledige leergangen (groep 1-8) op beide locaties. Dit zal in een aantal jaar door natuurlijke doorstroom gerealiseerd worden. Momenteel krijgen op locatie Duyfrak de groepen 1 tot en met 6 én 8 onderwijs. 

CBS De Burcht is een gemiddeld grote school met 400 leerlingen. We hebben elke klas dubbel en sommige groepen driedubbel. Dit zorgt ervoor dat er veel overleg mogelijk is tussen leerkrachten die dezelfde lesstof behandelen. De samenwerking onderling is heel goed en ook een kracht. Door samen naar de lesstof en de leerlingen te kijken blijven we ons continu verbeteren in ons onderwijs. 

De Burcht staat bekend om de veilige, rustige en gemoedelijke sfeer wat als bijkomend voordeel heeft dat de resultaten goed zijn.

Kleutergroepen ’t Duyfrak:

In september 2019 zijn we ook hier gestart met de groepen 0, 1 en 2. Deze leerlingen zitten inmiddels in groep 5 en 6. In het voorjaar en de zomer 2019 is het gebouw klaar gemaakt om de kleuters uit het ‘t Duyfrak te verwelkomen, zoals een aantrekkelijk kleuterplein, verstelbare digiborden en speelmaterialen. Dit blijven we doorontwikkelen voor de groepen die blijven op deze locatie blijven. 

Gebouw:

Dit nieuwe gebouw is in 2015 geopend en is gebouwd volgens de de nieuwste functionele, esthetische, duurzame en onderhoudstechnische uitgangspunten. De brede school heeft meerdere gebruikers. Onderwijsorganisaties waaronder CBS De Burcht is een van de hoofdgebruikers. De gevels zijn opgebouwd uit robuuste materialen als hout, aluminium en schoonmetselwerk. De lange opvallende schuine daken zijn vergroend door toepassing van mossedum afwerking. Hoge plafonds in de lokalen geven een hoge score op het aspect volume zoals bepaald in de norm Frisse Scholen. Het werk is na een korte bouwtijd van slechts 10 maanden opgeleverd inclusief afwerkingen.

Schooltijden:

 

  Onderbouw (groep 1-4) Bovenbouw (groep 5-8)
Maandag 8.45 – 15.00 8.45 – 15.00
Dinsdag 8.45 – 15.00 8.45 – 15.00
Woensdag 8.45 – 12.30 8.45 – 12.30
Donderdag 8.45 – 15.00 8.45 – 15.00
Vrijdag 8.45 – 12.15 8.45 – 15.00 

 

Kleine pauze  
10.15 – 10.30 Groep D0/1, D1/2, D3/4
10.30 – 10.45 Groep D5/6, D8a, D8b

 

Grote pauze  
12.15 – 12.45 (aansluitend lunchpauze) Groep D0/1, D1/2, D3/4
12.45 – 13.15 (voorafgaand lunchpauze) Groep D5/6, D8a, D8b