‘t Duyfrak

Brede school Valkenburg (ZH) CBS De Burcht

duyfrak-impressiefoto2-510x400

 

 

 

 

 

 

Dit nieuwe gebouw is in 2015 geopend en is gebouwd volgens de de nieuwste functionele, esthetische, duurzame en onderhoudstechnische uitgangspunten. De brede school heeft meerdere gebruikers. Onderwijsorganisaties waaronder CBS De Burcht is een van de hoofdgebruikers. De gevels zijn opgebouwd uit robuuste materialen als hout, aluminium en schoonmetselwerk. De lange opvallende schuine daken zijn vergroend door toepassing van mossedum afwerking. Hoge plafonds in de lokalen geven een hoge score op het aspect volume zoals bepaald in de norm Frisse Scholen. Het werk is na een korte bouwtijd van slechts 10 maanden opgeleverd inclusief afwerkingen.

Kleutergroepen ’t Duyfrak.

In september 2019 starten we hier met de groepen 0, 1 en 2. De groepen 6, 7 en 8 krijgen al les op deze school. In het voorjaar en de zomer 2019 wordt het gebouw klaar gemaakt om de kleuters uit het ‘t Duyfrak te verwelkomen, zoals een aantrekkelijk kleuterplein, verstelbare digiborden en speelmaterialen. Uiteindelijk zal zowel op de locatie in het dorpscentrum (Broekweg) als in ’t Duyfrak een volledige leerlijn worden aangeboden. Vanaf schooljaar 2020-2021 krijgen de groepen 0, 1, 2 en 3 les op deze school, als ook een groep 7 en twee groepen 8.