DOWNLOADS

Op deze pagina vindt u de stukken die over de hele site op diverse plekken genoemd worden en die te downloaden zijn.

Uiteraard rust daar een copyright op!

Privacyreglement VVCOTV Het privacyreglement van onze school passend bij de AVG. 
Protocol Doubleren In dit protocol beschrijven we de procedure omtrent doubleren. 
Statuten Statuten van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg ZH
   
Bijbelverhalen Een lijst van Bijbelverhalen. Deze lijst is onze leidraad in de diverse groepen. Het is aan de leerkracht om te bepalen in welke volgorde ze aan de orde komen, rekening houdend met de Christelijk feesten
Zorgprofiel De organisatie van onze zorg voor kinderen die wat meer aandacht behoeven. We zijn nu bezig dit geheel te herschrijven omdat niet alles nog op de huidige situatie van toepassing is. In grote lijnen klopt het echter nog.
Klachtenregeling CBS De Burcht  
Protocol leesproblemen en dyslexie Hierin wordt beschreven wat er gedaan wordt om kinderen met leesproblemen tijdig te signaleren en hoe we er vervolgens mee omgaan. Dit is dus niet de oorspronkelijke tekst van het protocol
Ralfi lezen In het protocol leesproblemen wordt de term “Ralfilezen” gebruikt. In dit stuk wordt globaal en puntsgewijs een indruk gegeven wat dat inhoudt.
Connect klanken en letters In het protocol leesproblemen wordt de term “Connect” gebruikt. In dit stuk wordt globaal en puntsgewijs een indruk gegeven wat dat inhoudt.
Connect vloeiend lezen In het protocol leesproblemen wordt de term “Connect” gebruikt. In dit stuk wordt globaal en puntsgewijs een indruk gegeven wat dat inhoudt.
Connect woordherkenning In het protocol leesproblemen wordt de term “Connect” gebruikt. In dit stuk wordt globaal en puntsgewijs een indruk gegeven wat dat inhoudt.
Luizenprotocol Het luizenprotocol van de GGD dat we aanhouden
NPO-School Programma 2020-2025 NPO plan 2020-2025