Downloads

DOWNLOADS

Op deze pagina vindt u de stukken die over de hele site op diverse plekken genoemd worden en die te downloaden zijn.

Uiteraard rust daar een copyright op!

Schoolgids 2019-2020 Onze schoolgids 2019-2020
Privacyreglement VVCOTV Het privacyreglement van onze school passend bij de AVG. 
Vrij vragen Met dit formulier kunt u verlof aanvragen. Het moet daarvoor wel uitgeprint en ingevuld bij de directie ingeleverd worden
Brochure leerplicht Een toelichting bij een aanvraag voor verlof met een handig schema. Daaruit blijkt dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen verlof verleend mag worden.
Bijbelverhalen Een lijst van bijbelverhalen. Deze lijst is onze leidraad in de diverse groepen. Het is aan de leerkracht om te bepalen in welke volgorde ze aan de orde komen, rekening houdend met de Christelijk feesten
Zorgprofiel De organisatie van onze zorg voor kinderen die wat meer aandacht behoeven. We zijn nu bezig dit geheel te herschrijven omdat niet alles nog op de huidige situatie van toepassing is. In grote lijnen klopt het echter nog.
Enquête 2012 In 2012 hebben we een enquête gehouden onder de ouders. Dit is daarvan de uitkomst.
Protocol leesproblemen en dyslexie Hierin wordt beschreven wat er gedaan wordt om kinderen met leesproblemen tijdig te signaleren en hoe we er vervolgens mee omgaan. Dit is dus niet de oorspronkelijke tekst van het protocol
Ralfi lezen In het protocol leesproblemen wordt de term “Ralfilezen” gebruikt. In dit stuk wordt globaal en puntsgewijs een indruk gegeven wat dat inhoudt.
Connect klanken en letters In het protocol leesproblemen wordt de term “Connect” gebruikt. In dit stuk wordt globaal en puntsgewijs een indruk gegeven wat dat inhoudt.
Connect vloeiend lezen In het protocol leesproblemen wordt de term “Connect” gebruikt. In dit stuk wordt globaal en puntsgewijs een indruk gegeven wat dat inhoudt.
Connect woordherkenning In het protocol leesproblemen wordt de term “Connect” gebruikt. In dit stuk wordt globaal en puntsgewijs een indruk gegeven wat dat inhoudt.
Avi oud naar avi nieuw De indeling van avi leesniveaus zijn veranderd. Hier kunt u lezen hoe het nu gaat, inclusief een omzettabel.
Luizenprotocol Het luizenprotocol van de GGD dat we aanhouden
Statuten van de Vereniging in 2014 zijn de staturen enigszins aangepast aan de eisen van deze tijd. Hier vindt u de laatste versie
  Hieronder vindt u een aantal formulieren die uitgereikt worden bij de inschrijving van een kind
Intakeformulier Met dit formulier vragen we u specifieke gegevens over het kind met de bedoeling dat de leerkracht daar rekening mee kan houden. Kan dus pas ingevuld worden als het kind echt naar school komt.
Lid worden Formulier waarmee alle nieuwe ouders gevraagd wordt of ze lid willen worden van de verenging
Leerlingenstatuut De regels van de school.
Ouderraad Verzoek van de ouderraad of ouders willen helpen op school.
Overblijven Formulier voor het gebruik van de tussenschoolse opvang.
Foto’s op website De vraag of ouders toestemming geven om foto’s van school waar hun kind opstaat op onze site te zetten.