AFSPRAKEN/SCHOOLREGELS

Normen en waarden in onze maatschappij kunnen alleen functioneren als hiervoor leef- en schoolregels worden gesteld.

 • De belangrijkste gehanteerde schoolregels zijn:
 • Tien minuten voor aanvang van de school is er toezicht op het plein.
 • Leerlingen komend lopend naar school, behalve diegenen die erg ver weg wonen. (Verder dan Hoogvliet)
 • Fietsen moeten in de stalling gezet worden.
 • Fietsen zijn niet toegestaan op het schoolplein.
 • De leerlingen moeten op tijd op school zijn.
 • Als een leerling absent is moet dit op school kenbaar gemaakt worden.

Na het belsignaal stellen de groepen 3 t/m 8 zich groepsgewijs op en worden opgehaald door de leerkracht. Op dat moment wordt van de ouders verwacht dat zij de school verlaten of al verlaten hebben.

Rennen in de school is niet toegestaan omdat dit gevaarlijk is.

Jassen en tassen worden in een luizentas opgehangen aan de kapstokken.

Tijdens de schooltijden verlaat geen van de leerlingen ongevraagd de school of het schoolplein.

De groepen 3 t/m 5 spelen op het grote plein.

Mobiele telefoons en I-pods en dergelijke zijn verboden behalve in uitzonderlijke gevallen in overleg met de directie.

Voor de groepen 6, 7 en 8 in het Duyfrak gelden soms iets aangepaste regels.

Omdat we een goede en veilige sfeer op school belangrijk vinden, wordt er aandacht besteed aan plagen en pesten. Om dit gedrag tegen te gaan en goed gedrag te bevorderen hanteren we de volgende schoolregels:

 • Ik accepteer de ander en discrimineer niet.
 • Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen en roddelen.
 • Ik blijf van de ander en van de spullen van een ander af.
 • Als iemand mij hindert, vraag ik hem of haar daar mee op te houden.
 • Als dat geen resultaat oplevert vraag ik de meester of juffrouw om hulp.
 • Als er ruzie is speel ik niet voor eigen rechter.
 • Ik gebruik geen geweld.