VOOR- en NASCHOOLSE OPVANG

Deze opvang dienen ouders in principe zelf te regelen met de instantie van hun keuze.
De meeste ouders werken met de volgende twee partijen:

KOK kinderopvang
Postbus 3028
2220CA Katwijk
071-4088994