Voortgezet onderwijs

VOORTGEZET ONDERWIJS

De omgeving van Valkenburg kent een scala aan mogelijkheden in het voortgezet onderwijs. Vanuit De Burcht hebben we het meestal van doen met de christelijke scholen voor voortgezet onderwijs Katwijk, Rijnsburg en Wassenaar. Met deze scholen hebben wij regelmatig contact, o.a. over de leerlingen. Wij informeren de scholen over de van onze school afkomstige kinderen en blijven op de hoogte van de prestaties van onze oud-leerlingen. De voorbereiding op het voortgezet onderwijs vindt plaats in groep 8. In februari ontvangen de ouders een advies via een brief. Dit advies betreft het niveau waarop een leerling presteert. In vrijwel alle gevallen volgen ouders (kinderen) dit advies. Zodra de CITO-toets-uitslag bekend wordt, worden de adviezen bijna altijd bevestigd.

Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8.

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is afhankelijk van drie elementen: de capaciteiten van een kind, de kwaliteit van de basisschool en de thuissituatie. Over het middelste punt maken wij ons druk. Dat wil niet zeggen dat we er naar streven om elk kind naar het HAVO/VWO te helpen. Of deze schoolsoort haalbaar is, hangt lang niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool maar ook van de aard en de aanleg van het kind. Wel stellen we ons ten doel het maximale uit elk kind te halen en er zodoende voor te zorgen dat het kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt en op die school goed mee kan komen.

Dat de samenstelling van groep 8 sterk van invloed is op de keus voor een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs blijkt wel uit een tabel over onze uitgebrachte adviezen voor doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Een school voor voortgezet onderwijs baseert de beslissing om een kind wel of niet aan te nemen op het advies van de basisschool. Dit advies wordt dan hopelijk bevestigd door de eindtoets. Valt de toets mee dan kan het advies heroverwogen worden. Valt het resultaat tegen dan kan dit niet. Bij twijfel wordt met ons overlegd. Vanzelfsprekend worden ouders hierover geïnformeerd.

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
VMBO Basisberoep / Kaderberoep leerweg 9 2 4 3 4
VMBO Gemengde / Theoretische leerweg 8 17 16 15 15
VMBO Theoretische leerweg / HAVO 7 2 5 5
HAVO 9 16 17 6 7
HAVO/VWO 7 2 4 3
VWO 6 9 6 10 10
Aantal leerlingen: 46 46 45 43 44

 

UITGEBRACHTE ADVIEZEN AAN OUDERS VAN KINDEREN IN GROEP 8

Hoewel we met onze cito eindtoets elk jaar goed voor de dag kunnen komen kiezen we er toch voor om de resultaten weer te geven in uitgebrachte adviezen omdat we vinden dat daaraan het best gemeten kan worden wat de resultaten van 8 jaar onderwijs zijn.

De uitgebrachte adviezen zitten eerder aan de veilige (lage) kant dan aan de hoge. Dan kan het op de volgende school alleen maar meevallen. Dit blijkt ook uit de rapporten van onze oud-leerlingen die we toegestuurd krijgen door het voortgezet onderwijs. Vrijwel altijd zien die er prima uit. Uit contacten met de betreffende scholen weten we dat bijna alle kinderen aardig op hun plek terecht komen en naar verwachting scoren.

Dat we met deze manier op de goede weg zijn blijkt wel uit het feit dat het ministerie vorig jaar besloten heeft om de toelating op het V.O. alleen te baseren op het uitgebrachte advies van de basisschool.